Vietnam Petroleum Transport JSC

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tuyết ThanhChuyên viên - Vipco
02:59' CH - Thứ sáu, 06/04/2018

Sáng nay 6/4/2018, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP)) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng. Tham dự đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 370 cổ đông đại diện sở hữu 45.614.500 cổ phần bằng 69,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam; Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Ông Vũ Ngọc Hải - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng các Lãnh đạo phòng, ban Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex.

Đại hội đã nghe HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoach hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017; Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 của Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

Trong năm 2017 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tổng doanh thu đạt 735.731.292.000 đồng đạt 97,96% kế hoạch và bằng 106,38% so với thực hiện năm 2016; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 98.793.080.000 đồng đạt 106,15% kế hoạch và bằng 97,05% so với thực hiện năm 2016;

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 100% về những nội dung trong báo cáo đã nêu.

Phát biểu tại Đại hội Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex.

Thay mặt Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng với quyết tâm cao của HĐQT, ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên HĐTV TCTy vận tải thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTXD VIPCO báo cáo tại Đại hội

Ông Vũ Đình Hiển - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP VTXD VIPCO báo cáo tại Đại hội

Ông Lê Đức Binh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Ông Nguyễn Đình Thanh - UV HĐQT, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT Công ty

Ảnh lưu niệm giữa các thế hệ lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty CP VTXD VIPCO

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn